Trening – bare for de som vil se bedre ut?

Nei, så absolutt ikke.Veldig mange trener med den intensjonen å se bedre ut. Selv liker jeg best å fokusere på funksjon; hvordan gjør treningen deg sterkere og bedre rustet for det livet du lever? Selvfølgelig er det en stor fordel å føle seg vel i egen kropp, og noen ville kanskje hatt en lettere hverdag[…]