Tren smart - Bli en sterkere klatrer og hold deg skadefri!

Klatring er en sterkt voksende sport i Norge, og nivået blir også høyere og høyere. Det trengs flere fagpersoner som har høy kompetanse på trening for en skadefri og varig progresjon, og hvordan komme seg raskere tilbake etter skade.

Jeg er selv ivrig klatrer, og ønsker å bidra til at flere kan nå de målene de har innen klatring. Jeg har derfor teamet opp med Gudmund Grønhaug for et faglig samarbeid. Han er utdannet fysioterapeut med master i Science in Sports og har skrevet boken ”Belastingsskader i klatring”. Han har jobbet med mange klatrere, i tillegg til å selv ha klatret på høyt nivå i mange år. 

Gjennom samarbeidet med Gudmund Grønhaug ønsker jeg å sette fokus på å lære utøveren å trene for å unngå skader samtidig som man blir en sterkere klatrer, og boken hans er derfor inkludert i alle pakker.

Grunnlaget for en skadefri og varig progresjon baserer seg på objektive og gode målinger av prestasjon. Ved å teste klatrespesifikk styrke første time, kan vi legge opp et et treningsprogram som er spesifikt for det du ønsker og trenger å bli bedre på. På den måten blir treningen målrettet og smart, istedenfor tilfeldig og uspesifikk. Du lærer gode oppvarmingsøkter og mobilitetsøvelser i tillegg til styrketreningen.

Den aller beste måten å unngå skader på, er å forebygge de. Men dersom skaden allerede har skjedd kan vi på Atlet Trening hjelpe deg med å finne ut hvilken skade det er, og tilpasse behandling og opptrening så du kommer raskere tilbake til det nivået du ønsker innen klatringen. 

"Den beste konkurranseklatreren de siste 12 åra, Ramon Julian Puigblanque, samt Alex Puccio, Jain Kim, Norges beste i alt i dag, Magnus Midtbø og ikke minst Adam Ondra, som ser ut til å være ustoppelig, har alle det til felles at de trener mye og variert med fokus på kvalitet på treningen og skadeforebyggende tiltak som oppvarming, tøying, kosthold og restitusjon."  

-Utdrag fra boken Belastningsskader i klatring 

 

Ønsker du eller din klubb et spesifikk oppvarmingsopplegg eller styrketrening for prestasjonsfremming og skadeforebygging innen klatring? Ta kontakt på astrid@bevegelseogstyrke.no.

Klatrepakken TRENING

5, 10 eller 20 timer med treningsveiledning - For deg som ønsker individuell veiledning innen trening for klatring, for å blir sterkere og unngå skader. Bruker testprotokoll som er utviklet av Gudmund Grønhaug, og boken følger med i pakken.

Klatrepakken BEHANDLING&TRENING

2-5 timer diagnostisering og behandling og 5-10 timer tilrettelagt trening - For deg som har en begynnende belastningsskade, eller for deg som har en belastningsskade og trenger diagnostisering, behandling og trening over tid for å komme tilbake sterkere til klatringen. Boken følger med i pakken.